فایل های دوره نظام سیاسی و حکومت در اسلام

شناسه محتوا : 35045

1399/04/18

تعداد بازدید : 1768

محتوی سومین دوره بصیرتی «روشنا» با عنوان «نظام سیاسی و حکومت در اسلام» مطابق  راهنما و آیین نامه دوره در جدول ذیل تقدیم می گردد.

لذا جهت دریافت محتوای آموزشی دوره بر روی جلسات آموزشی در جدول کلیک فرمایید.

جلسه1 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه2 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه3 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه4 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه5 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه6 فایل تصویری فایل صوتی

 

.