جلسات سخنرانی استاد احمدحسین شریفی در مورد گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع سبک زندگی اسلامی

شناسه محتوا : 30472

1398/04/20

تعداد بازدید : 732

جلسات سخنرانی استاد احمدحسین شریفی در مورد گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع سبک زندگی اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات سخنرانی استاد احمدحسین شریفی در مورد گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع سبک زندگی اسلامی

جهت دریافت فایل جلسات، در جدول ذیل بر روی جلسات کلیک فرمایید.

سبک زندگی اسلامی جلسه اول
سبک زندگی اسلامی جلسه دوم
سبک زندگی اسلامی جلسه سوم
سبک زندگی اسلامی جلسه چهارم
سبک زندگی اسلامی جلسه پنجم
سبک زندگی اسلامی جلسه ششم
سبک زندگی اسلامی جلسه هفتم
سبک زندگی اسلامی جلسه هشتم

 

مطالب مرتبط