فایل های مسابقه متن خوانی دفاع مقدس

شناسه محتوا : 35105

1399/06/19

تعداد بازدید : 1096

بسم الله الرحمن الرحیم

محتوی مسابقه بصیرتی «متن خوانی دفاع مقدس» با محوریت پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره)به طلاب و روحانیون به عنوان  «منشور روحانیت» و همچنین پیام ایشان در خصوص «پذیرش قطعنامه598»در جدول ذیل بارگذاری و مطابق زمانبندی که در راهنما و آیین نامه مسابقه ذکر شده است بارگذاری شده است.

لذا جهت دریافت محتوای آموزشی مسابقه بر روی عناوین مربوطه در جدول کلیک فرمایید.

آغاز مسابقه از تاریخ 99/7/1 الی 99/9/1 می باشد

منشور روحانیت دریافت (فایل pdf)
پیام پذیرش قطعنامه 598 دریافت (فایل pdf)