فایل های دوره روشنا

شناسه محتوا : 31286

1398/08/29

تعداد بازدید : 4493

بسم الله الرحمن الرحیم

محتوی اولین دوره بصیرتی «روشنا» با عنوان «گام دوم انقلاب و رسالت­ های طلاب» در جدول ذیل بارگذاری و مطابق زمانبندی که در راهنما و آیین نامه دوره ذکر شده است بارگذاری می گردد.

لذا جهت دریافت محتوای آموزشی دوره بر روی عناوین مربوطه در جدول کلیک فرمایید.(محتوی دوره 9 مرحله می باشد)

 

مرحله اول تبیین بیانیه و اهمیت آن خانم دکترظهیری

دریافت  فایل تصویری

دریافت فایل صوتی
 

متن بیانیه فایل pdf

 دریافت  فایل

 

 

مرحله دوم عرصه علم و پژوهش حجت الاسلام والمسلمین حصاری

دریافت فایل تصویری

دریافت فایل صوتی

عرصه علم و پژوهش حجت الاسلام والمسلمین ربانی

دریافت فایل تصویری

دریافت فایل صوتی

مطالعه بیشتر مقام معظم رهبری دام ظله

دریافت فایل هایPDF

 1     2     3  

 

مرحله سوم

عرصه معنویت و اخلاق

بخش اول

حجت الاسلام والمسلمین رجبی

دریافت فایل تصویری

دریافت فایل صوتی

عرصه معنویت و اخلاق

بخش اول

حجت الاسلام والمسلمین واحدی

قسمت اول

دریافت فایل تصویری

دریافت فایل صوتی

عرصه معنویت و اخلاق

بخش اول

حجت الاسلام والمسلمین واحدی

قسمت دوم

دریافت فایل تصویری

دریافت فایل صوتی

مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد عرصه معنویت و اخلاق)
 

..

مرحله چهارم

عرصه معنویت و اخلاق

بخش دوم (فرهنگ و رسانه)

آقای دکتر طائی زاده

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه معنویت و اخلاق

بخش دوم (فرهنگ و رسانه)

حجت الاسلام والمسلمین جلالی

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه معنویت و اخلاق

بخش دوم (فرهنگ و رسانه)

حجت الاسلام والمسلمین جلالی

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه معنویت و اخلاق

بخش دوم (فرهنگ و رسانه)

حجت الاسلام والمسلمین جلالی

فایل تصویری

فایل صوتی

 مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد فرهنگ و رسانه)

..


مرحله پنجم
عرصه اقتصاد حجت الاسلام والمسلمین مهدوی وفا

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه اقتصاد حجت الاسلام والمسلمین رجایی قسمت اول

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه اقتصاد حجت الاسلام والمسلمین رجایی قسمت دوم

فایل تصویری

فایل صوتی

مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد عرصه اقتصاد)   دریافت

 

.


مرحله ششم

عرصه عدالت

ومبارزه با فساد

حجت الاسلام والمسلمین رهدار

فایل تصویری

 

فایل صوتی

عرصه عدالت

ومبارزه با فساد

جناب آقای ساجدی

فایل تصویری

 

فایل صوتی

 

 

مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد عرصه عدالت و مبارزه با فساد)  دریافت

.

مرحله هفتم عرصه استقلال و آزادی

حجت الاسلام و المسلمین زمانی

بخش اول
 

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه استقلال و آزادی

حجت الاسلام و المسلمین زمانی

بخش دوم

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه استقلال و آزادی حجت الاسلام و المسلمین بهروزلک

فایل تصویری

فایل صوتی

مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد عرصه استقلال و آزادی)  دریافت

 

.

مرحله هشتم

عرصه عزت ملی،روابط خارجی

ومرزبندی با دشمن

حجت الاسلام والمسلمین غفاری فر

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه عزت ملی،روابط خارجی

ومرزبندی با دشمن

حجت الاسلام والمسلمین غفاری فر

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه عزت ملی،روابط خارجی

ومرزبندی با دشمن

آقای دکتر خان محمدی

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه عزت ملی،روابط خارجی

ومرزبندی با دشمن

آقای دکتر خان محمدی

فایل تصویری

فایل صوتی

مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد عرصه عزت ملی،روابط خارجی و مرزبندی با دشمن)
 
 دریافت PDF

 

مرحله نهم عرصه سبک زندگی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین حق جو

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه سبک زندگی اسلامی حجت الاسلام والمسلمین حق جو

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه سبک زندگی اسلامی خانم دکتر ظهیری

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه سبک زندگی اسلامی خانم دکتر میرعلی ملک

فایل تصویری

فایل صوتی

عرصه سبک زندگی اسلامی خانم دکتر میرعلی ملک

فایل تصویری

فایل صوتی

مطالعه بیشتر(بیانات امام خامنه ای در مورد سبک زندگی اسلامی)  دریافت PDF

.