فایل های دوره ولایت فقیه و حکومت اسلامی

شناسه محتوا : 31646

1398/12/25

تعداد بازدید : 2545

فایل های دوره ولایت فقیه و حکومت اسلامی

محتوی دومین دوره بصیرتی «روشنا» با عنوان «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» در جدول ذیل بارگذاری و مطابق  راهنما و آیین نامه دوره در جدول ذیل تقدیم می گردد.

لذا جهت دریافت محتوای آموزشی دوره بر روی جلسات آموزشی در جدول کلیک فرمایید.

جلسه1 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه2 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه3 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه4 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه5 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه6 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه7 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه8 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه9 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه10 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه11 فایل تصویری فایل صوتی
جلسه12 فایل تصویری فایل صوتی

 

.