نشست های مدرسه غرب شناسی

شناسه محتوا : 35425

1399/12/04

تعداد بازدید : 645

بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله نشست های تخصصی، علمی «مدرسه غرب شناسی» با بهره­مندی از اساتید شاخص ، با موضوع «بازخوانی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی از ایده غرب شناسی»، از روز یکشنبه دهم اسفند1399 بهمن برگزار می گردد.

جهت شرکت در  نشست ها بر روی لینک در جدول ذیل کلیک فرمایید

عنوان  نشست ها

ارائه دهنده

زمان  برگزاری

محل مراجعه

 فایل نشست

اولین نشست:نسبت غرب با دولت اسلامی در بستر تمدنی

آقای دکترپیروزمند

یکشنبه10 اسفند ساعت 10تا 12

جهت اتصال مستقیم به کلاس کلیک فرمایید

دریافت فایل نشست
دومین نشست:حوزه علمیه قم و تجدد در ایران معاصر آقای دکترعبدالوهاب فراتی

یکشنبه17 اسفند ساعت 10تا 12

جهت اتصال مستقیم به کلاس کلیک فرمایید دریافت فایل نشست
سومین نشست:جامعه شناختی غرب شناسی  در ایران آقای دکترمحمدرضا قائمی نیک یکشنبه22 فروردین ساعت 10تا 12 جهت اتصال مستقیم به کلاس کلیک فرمایید دریافت فایل نشست

جهت عضویت درگروه تشکیل شده برای مدرسه غرب شناسی در پیام رسان ایتا بر روی تصویر کلیک فرمایید

مطالب مرتبط